top of page

predavanja

S predavanji večinoma gostujemo na vabila organizatorjev, nekatera pa organiziramo v lastnih predavalnicah v Sloveniji in Avstriji. Glede dolžine, natančne vsebine in načina podajanja tematike predavanj se prilagodimo namenu dogodka ter interesom ciljne publike. V pripravi je še mnogo predavanj, ki jih ustvarjamo v skladu z aktualno problematiko in vašimi konkretnimi željami. 

predavanje
za starše

iStock-492499085.jpg

KAKO OPAZIM IN SPODBUJAM OTROKOV TALENT

Želje vsakega starša so imeti zadovoljnega otroka, ki žanje uspehe v šoli in drugih dejavnostih. Zakaj gre nekaterim tako zlahka, drugim pa se le ustavlja. Kakšno vlogo ima talent pri tem? Kdaj je sploh tisti čas, ko se prikaže otrokov talent? 

»Dobre ocene so tiste, ki zagotavljajo dobro prihodnost, kaj mu bo talent.«

»Moj otrok se je rodil s talentom, zdaj je na njem, da iz sebe nekaj naredi.«

»Jaz otroku ne znam pomagati niti približno tako dobro kot trener, saj se na to stvar ne spoznam, zato od mene ne more pričakovati drugega kot to, da ga odpeljem na trening.« 

»Grozno mi je, ko gledam svojega otroka, kako le ždi. Do ničesar mu ni. Zakaj je tako nesposoben?«

»Naredimo čisto vse, ima talent, ona pa se noče s tem ukvarjati. Kaj lahko še storimo …«

 

Takšne in podobne besede staršem kdaj šinejo skozi misli. Kaj v resnici sporočajo? 


Tudi s praktičnimi primeri bomo prikazali, kako lahko spodbujamo otrokov talent in kako zlahka ga tudi zaviramo. Prikazali bomo, kako razločimo svoje želje od otrokovih in kako lahko ugotovimo, da jih vodimo v pravo smer. Na predavanju boste lahko našli mnogo odgovorov na vprašanja, kako lahko kot starši otroku pomagamo najti tisto strast, s katero se bo vse življenje rad ukvarjal in bo pri tem tudi uspešen ter zadovoljen.

predavanje
za starše

teen-music (1).jpg

VLOGA STARŠEV PRI UČENJU IGRANJA INŠTRUMENTA

 

Vloga staršev pri učenju igranja inštrumenta; predavanje in delavnica namenjena staršem otrok, ki obiskujejo glasbene šole

Starši nimajo veliko možnosti spregovoriti o tem, kako je zares biti starš otroka, ki obiskuje glasbeno šolo. Ob otrocih z veseljem pričakujejo prve zaigrane tone, kmalu pa se pri večini mladih inštrumentalistov pojavijo težave in frustracije, ki tudi starše prestrašijo. Takrat se lahko v družini porajajo dvomi o otrokovem talentu, smiselnosti do nadaljnjega obiskovanja glasbenega pouka, učiteljevi ustreznosti in podobno. Za njih so takšne situacije nedvomno težke, saj lahko prinašajo občutja nemoči, besa, obupa, krivde, v družini pa se kažejo kot konflikti in prepiri zaradi vadenja. Veliko staršev, navadno mamic potoži:« Hči bi igrala, vadit pa noče, a jaz se ne bom več prepirala, izpisali jo bomo! « Še večja težava je v tem, da starši začnejo dvomiti o otrokovem talentu, v resnici pa se razblini iluzija, da talentirani otroci vedno radi vadijo. Zaradi takšnih in drugih napačnih prepričanj na žalost mnogim otrokom vzamemo možnost dragocene glasbene izkušnje, staršem pa priložnosti prijetnega povezovanja z otroki še preko glasbe. 

Starš ima tako močan vpliv na delo in razvoj (tudi glasbeni) otroka, da ga ne more preseči noben učitelj. Nekateri starši svoje poslanstvo opravljajo odlično in se večinoma sploh ne zavedajo, zakaj jim to uspeva. Drugi pa se lahko trudijo na vso moč, še sami posežejo po inštrumentu, organizirajo urnike, na spletu iščejo skladbe, skupaj začnejo obiskovati koncerte, pri otroku pa se interes in napredek ustavljata. Kako je to mogoče?
Predavanje sloni na podlagi sodobnih spoznanj nevroznanosti, področij navezanosti, relacijske družinske terapije, glasbene psihologije ter pedagogike v povezavi z dolgoletnimi glasbenimi, pedagoškimi in starševskimi izkušnjami. Ponuja širok vpogled na vlogo staršev v glasbenem izobraževalnem sistemu, naš cilj pa je ozavestiti in okrepiti čut podpore in povezanosti skozi odnose ob glasbi, kar bo otrok koristil in ponavljal bodisi ob igranju inštrumenta bodisi ob drugih dejavnostih skozi vse življenje.

Namenjeno staršem in drugim, ki:

- želijo nuditi svojemu otroku največ, kar je v njihovi moči za optimalni glasbeni razvoj

- želijo vedeti, kaj je tisto, kar se bo otrok od starša naučil in zakaj je tako 

- želijo vedeti, kakšno podporo pri vadenju potrebuje njihov otrok

- pozitivno spodbujati otroka pri vadenju inštrumenta

- želijo spoznati in otroku omogočati glasbeno učenje na zabaven in igriv način 

- se z otrokom povezati tudi preko glasbe

- želijo svojim otrokom predajati glasbo kot vrednoto

- želijo zdržati in regulirati tudi najtežja svoja in otrokova čustva, ki se prikažejo med učenjem

- želijo, da otrok preko igranja inštrumenta razvija potrpežljivost, vztrajnost, zbranost, zanos in veselje, kritično mišljenje in ustvarjalnost 

predavanje
za učitelje glasbenih inštrumentov

Picture 3.png

KAJ JE V MOJI MOČI?

 

Poučevanje glasbenega inštrumenta je kompleksen proces podajanja glasbenoteoretičnih in izvajalsko-tehničnih prvin inštrumentalne igre, hkrati pa mnogo bolj nevidno potekajo psihobiološki in socialni procesi, ki pomembno vplivajo na sam potek glasbenega in osebnostnega razvoja tako učitelja kot učenca.
Poučevanje inštrumenta in delo z otroki velja kot čudovit poklic, kjer je prostor za veselje ob lepih zvokih, neskončne možnosti izbire glasbenega repertoarja, zanos ob skupnem muziciranju, ob vsem tem pa še stalno vzajemna skupna rast. Kje se zaplete, da poučevanje kdaj postane naporno in učitelji začnejo nositi bremena, ki spadajo k učencem? Učitelj mora obvladovati veščine razmejevanja lastne vloge od odgovornosti učencev in njihovih staršev, saj se v nasprotnem primeru zaplete v nerazumevanje slabih rezultatov, če se pojavijo. Ob tem tudi odlični rezultati na sprejemnih izpitih nikogar ne prihranijo za občutja neustreznosti, manjvrednosti, strahu, besa, krivde in podobno. Inštrumentalna tehnika lahko takšne stiske za nekaj časa navidezno zasenči, odpravijo pa jih lahko objektiven pogled v situacijo, jasne razmejitve in čustvena regulacija.

 

»Zakaj mi kakšen učenec para živce, z ostalimi pa lahko zelo dobro delam? Kaj sploh lahko naredim?«

 »Ko sem pričel učiti, sem imel same odlične učence. A vsako leto je hujše! Takšnih problemov včasih sploh ni bilo!«

»Ko učenec na moji uri zajoče, me je strah, kaj sem naredila narobe.« 

»Zelo me razjezi, da otrok preigrava snov kot da je vse v redu. V resnici pa je polno napak in tako tudi vadi! Zakaj mu ne morem dopovedati, naj vadi počasi?«

»Kaj lahko naredim, da olajšam tremo učencev pred nastopom?«

 

Takšna in še mnogo drugih vprašanj učitelje pogosto begajo in otežujejo tekoč učni proces. Vendar pa imajo povsem naravne vzroke, zaradi katerih so navedene reakcije in vedenja povsem logični. Razumevanje tega dela glasbenega razvoja lahko zelo pripomore k učinkoviti komunikaciji in inštrumentalnim uram, ki jih vodijo naklonjenost, zaupanje in sprejemanje.

 

Predavanje in/ali delavnica je namenjeno tistim, ki:

- se srečujejo s težavami pri poučevanju
- dvomijo o ustreznosti lastnega načina poučevanja
- želijo poiskati ustreznejše vzorce pedagoških medosebnih odnosov
- ki so se znašli v stiski ob poučevanju in bi rabili konkretne, praktične nasvete
- želijo izboljšati in obogatiti lastno pedagoško prakso

 

Namenjeno je učiteljem in učiteljicam vseh inštrumentov. 

predavanje
o partnerskih odnosih

PAR ZA SPLETjoe-yates-wNOymf_yTUA-unsplash (2).jpg

UMETNOST KOMUNIKACIJE MED MOŠKIM IN ŽENSKO V PARTNERSKEM ODNOSU

 

Preko komunikacije lahko dosežemo izpolnjujoč odnos ljubljenosti in skupne rasti ali skrhano razmerje kritiziranja, pretvarjanja in izogibanja. Običajno preostro sklepamo, da nas partner/partnerka ne razume, in stežka preverimo, ali imamo prav ali se morda motimo. Skozi predavanje pogledamo nevrobiološka, psihosocialna ozadja, ki vodijo komunikacijske procese, in preverimo načine, kako lahko drug drugega bolje slišimo, začutimo in se na to tudi ustrezno odzovemo.

Vsak par želi, da mu uspe in, to mu tudi pripada. A včasih se zaplete in problemi postajajo vedno večji, komunikacija pa vedno bolj boleča. Najtežji napor predstavlja nezmožnost razpoznavanja lastne vloge in vpliva na neustrezno reševanje konfliktnih situacij. Kadar v zvezi ni več prijaznosti, ljubeznivosti in skupaj ne počneta skoraj nič več zabavnega, tvegata razvoj partnerske izgorelosti, kar lahko vodi do anksioznosti, depresije in obupa. 

Spregovorili bomo o najpogostejših motivih za prepire in skozi praktične primere predstavili s kakšnim vedenjem, s katerimi besedami in čutenji rušimo odnos, četudi imamo najboljše namene. Najpogosteje se kažejo kot: boj za resnico, zagrenjenost in krivda, ogovarjanje partnerja, reševanje svojih težav s starši namesto s partnerjem, ponavljajoči se konflikti itd.  

Izpostavili bomo tudi komunikacije, ki partnerstvo povezujejo (odprto in iskreno izražanje, aktivno poslušanje, zrcaljenje ter sočuten in ustrezen odziv). Ko zmoremo svojo resnico za trenutek odložiti na stran in pogledati situacijo iz drugega vidika, začnemo partnerja mnogo bolje slišati, kaj nam govori, in nato ga začnemo drugače tudi doživljati. Ta občutek je čaroben za oba. Pogovori z mamo, prijatelji so super, a nobeden izmed njih se ne more primerjati z globino in oporo pogovora v ljubečem partnerskem odnosu. 

 

Predavanje je namenjeno vsem, ki vas zanima rast v partnerskem odnosu. 

 

Lacrima s.p.

Dobja vas 185

2390 Ravne na Koroškem

Tel: 00386 (0) 40 611 201

S klikom na "Pošlji" se strinjam z vsebino soglasja za uporabo osebnih podatkov.

 

Hvala za sporočilo!

bottom of page