top of page

Družinska terapija

Družinska terapija je namenjena članom družine, ki se soočajo z osebnimi stiskami in zapleti v medosebnih odnosih. Cilj terapije je prepoznati temeljni afekt in nefunkcionalne vloge, ki jih imajo posamezniki pri ohranjanju družinskega sistema in jih razrešiti.

 

Namenjena je tistim, ki si želijo:

- izboljšati družinske odnose

- doseči medsebojno razumevanje in spoštovanje

- nuditi varno okolje za vse družinske člane

- učinkovito reševati konfliktne situacije

- izboljšati komunikacijo med starši in otroki

- razreševati težave z alkoholom, drogami v družini

- zmanjšati bolečino ob ločitvi staršev

- odpraviti agresijo in nasilno vedenje

- razreševati stiske ob velikih spremembah (npr. rojstvo, bolezen, smrt v družini) ...

bottom of page